Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kuntoliikuntaharrastusta sen eri muodoissa, kohottaa osallistujien fyysistä kuntoa ja ylläpitää terveyttä sekä herättää kiinnostusta luonnossa liikkumista kohtaan.

Poronpolun historia

Ensimmäinen Poronpolku taivallettiin 29.10.1967. Osallistujia oli silloin noin 300. Lähtöpaikkoina toimivat silloin Laakasalo ja Riihisalo. Reittien pituudet olivat 11 km,
16 km ja 24 km.

Ensimmäisen kerran Poronpolun historiassa ylitettiin 1000 osallistujan raja vuonna 1979. Viime vuosina osallistujamäärä on ollut noin 2500. Vuodesta 1999 lähtien tapahtumakeskuksena on toiminut Riihisalo.

Merkittävimpiä kasvutekijöitä ovat olleet 1990-luvun alkupuolella käynnistynyt Pirunlinnan peikkoluola toiminta sekä vuonna 2000 käyttöön otettu kapulalossi Vorsmanni. Myös reitistöä on kehitetty jatkuvasti pysyvällä viitoituksella, portaiden, pitkospuiden ja siltojen rakentamisella.

Poronpolun järjestäjänä toimi vuoteen 2002 saakka Poronpolkutoimikunta. 2003 rekisteröitiin Poronpolkuyhdistys.

Poronpolun nimen historia

 

 

 

Vuoden 1965 tammikuussa tuotiin Sallasta yhdeksän poron tokka Lopen Salonkylän Saarijärven rantaan Marjatta ja Jaakko Estolan Pirttiniemen metsäalueelle. Osuusliike Hankkija teki tutkimusta porojen keinoruokinnasta. Tarha sijaitsi paikalla, jonka kautta ulkoilureitistö kulki ja polun kiertäjillä oli siis mahdollisuus tutustua porotarhan elämään. Näin Poronpolku sai nimensä. Ruokintakokeilu päättyi ja porot lähtivät pois Lopelta vuonna 1974, mutta polku jäi. Vuoden 1975 Poronpolun yhteydessä suoritettiin mielipidetiedustelu osallistujien kesken mahdollisesta nimen muutoksesta. Tiedusteluun vastanneista 90% oli vanhan nimen säilyttämisen kannalla. Näin Poronpolun nimi säilyi entisellään.

Poronpolun hiihto

 

Ensimmäinen Poronpolun hiihto toteutettiin vuonna 1971. Tapahtumakeskuksena toimi Laakasalo. Latujen pituudet olivat 10 ja 24 km. Vuonna 1981 Poronpolun hiihdolle tuli kaksi lähtöpistettä: Laakasalo ja Lopen kirkonkylä. Myös latuvekosto laajeni aina 50 km saakka. Osallistumis ennätys hiihdossa tehtiin vuonna 1984, jolloin osallistujamäärä kipusi vähän yli 1000. Hiihdot järjestettiin säännöllisesti vuosittain vuoteen 1988. Poronpolun hiihdon järjestäminen päätettiin lopettaa epävarmojen hiihtotalvien ja vähäisen osallistujamäärän vuoksi vuonna 2003.

Poronpolku Ry hallitus

Pirjo Huhta

Pirjo Huhta

Puheenjohtaja

pj@poronpolku.fi

puh. 0400 615 503

Satu Suomalainen

Satu Suomalainen

Sihteeri

sihteeri@poronpolku.fi

puh.040 330 6033

 

Göran Bäkroos

Varapuheenjohtaja

Jari Wilska

Jäsen

Anniina Niemi

Jäsen

Jyrki Viholainen

Jäsen

 

Mira Sydänmaa

Jäsen

Varajäsenet

Jari Kuusemo

Jorma Vauhkonen

Jukka Zetterman

Juhani Kurki

Arja Niemi

Liisa Viholainen

Tuula Pirinen